Välispanoraam 2016. Kogumik Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaberitest

Välispanoraam 2016
Kogumik Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaberitest

Saateks

Käesolevasse kogumikku on koondatud Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI)
kirjatööd ja lühiuurimused aastast 2016. Pisut tehnilises keeles kutsume neid
kirjutisi mõttekoja sees „mõttepaberiteks“. Need analüüsid ja uurimused on
ilmunud EVI koduleheküljel ning mõned on leidnud edasist kajastamist ka
riikliku levikuga meedias.

Kogumik sisaldab kümmet mõttepaberit. Oleme need ühendanud nelja üldteema
alla: Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, Venemaa ees seisvad
väljakutsed Brexit ja selle mõjud, ning Euroopa Liidu naabruspoliitika sihtriikide
arengud ja tulevik.

Käesolev kogumik aitab talletada aja jälge ― just niiviisi nägid maailma ja välispoliitilist
maastikku mõttekoja Eesti Välispoliitika Instituut uurijad ja külaliseksperdid
2016. aastal. Et aga tänane maailm on pidevas muutumises, oleme
üldteemadele lisanud kogumiku toimetaja kommentaarid, hoidmaks huvilisi
kursis uusimate arengutega käsitletud valdkondades.

Meie põhimõtteline valik on olnud kirjutada just Eesti välispoliitikahuviliste
lugejate heaks, elavdamaks siseriiklikku arutelu välispoliitika teemadel. Eestis
ilmub küll välispoliitika kuukiri Diplomaatia ja siin-seal ajakirjanduses on avaldatud
huvitavaid materjale välispoliitika ja rahvusvaheliste suhete valdkondades,
ent leiame, et eestikeelseid uurimusi ja esseesid aktuaalsetel välispoliitilistel
teemadel pole kindlasti mitte liiga palju, kuna need aitavad paremini hoomata
meie ümber toimuvaid arenguid.

Head lugemist, kaasamõtlemist ja Eesti välispoliitilise mõtte edasikandmist
soovides,

Lauri Mälksoo
Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees

Kogumik kättesaadav siit

Jäta oma kommentaar

*