Eesti julgeolekupoliitikast kohalikus perspektiivis

Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas on Eestis ja mujal jõutud tõlgitseda väga erineva ajaloolise, geograafilise ja kontseptuaalse sügavusega. Käesoleva mõttepaberi eesmärk on fokusseerida tähelepanu järeldustele, mida Eestil tuleks nendest sündmustest teha lühemas ja keskmises plaanis.

»

Valdai 2014

Valdai 2014. Külalisautor: Rein Müllerson, Tallinna Ülikooli juhtivteadur, Rahvusvahelise Õiguse Instituudi (Genf) president

 …

»

Kataloonia rahvahääletus

 Kuigi šoti iseseisvuslased kaotasid, referendumi õnnestunud korraldus ja eeskujulik näide demokraatia toimimisest innustab teisi. Pealegi, rahvahääletuse tagajärjena lubas Suurbritannia valitsus veelgi ulatuslikumat autonoomiat.

»