Kõrvaltpilk Eesti välispoliitika Aasia-suunale

Estonia and Asia: Proposal for a Strategic Framework in the 21st Century. Autor:  Sami Honkasalo.

Sami Honkasalo on laialdase Aasias õppimise ja töötamise kogemusega Soome välispoliitika ekspert, kes koostas 2014.a lõpus ja 2015.a alguses Eesti Välispoliitika Instituudi tellimusel uurimistöö Eesti Aasia-poliitika kohta.

»

Gruusia ja Moldova: võimalikud ohustsenaariumid

2015.a alanud Läti EL eesistumisperioodi üheks kulminatsioonihetkeks saab olema Idapartnerlus-teemaline tippkohtumine, Riia Summit 2015. Sellel peaks seniste plaanide kohaselt liikuma sammukese edasi partnerluspoliitika kaks sihtriiki – Gruusia ja Moldova.

»

Eesti julgeolekupoliitikast kohalikus perspektiivis

Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas on Eestis ja mujal jõutud tõlgitseda väga erineva ajaloolise, geograafilise ja kontseptuaalse sügavusega. Käesoleva mõttepaberi eesmärk on fokusseerida tähelepanu järeldustele, mida Eestil tuleks nendest sündmustest teha lühemas ja keskmises plaanis.

»