Hiina välispoliitilised trendid 2016. aastal

Uue aasta saabudes on taaskord põhjust vaadelda Hiina välispoliitilisi trende ning neid mõjutavaid
olulisemaid tegureid. 2015. aastal oli Hiina välispoliitiliselt väga aktiivne nii Hiina ümbruses kui ka
globaalselt.

»

Trans Pacific Partnershipi (TPP) mõjudest ja Hiina valikutest

Trans Pacific Partnershipile (TPP) panid 2000ndate aastate esimesel poolel aluse Brunei,
Uus Meremaa, Tšiili ning Singapur majanduskeskkonna liberaliseerimise eesmärgil. 2008.
aastal liitus partnerluse läbirääkimistega USA ning järgnevatel aastatel laienes osalejate ring
kuni 12ni.…

»

Venemaa ja Süüria

Käesolev mõttepaber proovib anda sissevaate Venemaa Föderatsiooni rollile Süüria kodusõjas ning laiemalt regionaalses huvide kokkupõrkes.

»