Rahvusvahelise õiguse element hübriid sõjapidamises

Palju on vaieldud Venemaa hübriid, mittelineaarse või uue põlvkonna sõjapidamise olemuse üle. Mis see endast kujutab? Kas see on üldse uus nähtus? Kui jah, siis mis on uudset? Kuidas selle vastu võidelda? Hübriid sõjapidamist (hybrid warfare) on püütud korduvalt lahti mõtestada, hõlmates vähem või rohkem elemente ja pannes rõhku erinevatele aspektidele. Lihtsustatult öeldes kombineeritakse hübriid sõjapidamises erinevad mittesõjalised meetmed (nt diplomaatilised, majanduslikud, poliitilised) tavapärase sõjalise jõuga. Tuleb tõdeda, et hübriid sõjapidamine ei ole tõeliselt uus nähtus, sest sõjalisi ja mittesõjalisi meetmeid on kombineeritud pikemat aega. Krimmi konflikti puhul võib Venemaa tegevuses eriliseks pidada erinevate meetmete väga integreeritud ja paralleelset kasutamist tervikliku kampaaniana strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Jäta oma kommentaar

*