Eesti julgeolekupoliitikast kohalikus perspektiivis

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 16

detsember, 2014

Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas on Eestis ja mujal jõutud tõlgitseda väga erineva ajaloolise, geograafilise ja kontseptuaalse sügavusega. Käesoleva mõttepaberi eesmärk on fokusseerida tähelepanu järeldustele, mida Eestil tuleks nendest sündmustest teha lühemas ja keskmises plaanis. Kokkuvõtlikult: Eesti ratsionaalne reaktsioon saab olla Ukraina sündmuste võtmine nö wake-up call'i ehk äratuskellana. See tähendab muuhulgas, et Venemaa poolt kujutatav võimalik oht ei tohi riiki paralüseerida. K ...

PDF 0

Valdai 2014

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 15

november, 2014

Valdai 2014. Külalisautor: Rein Müllerson, Tallinna Ülikooli juhtivteadur, Rahvusvahelise Õiguse Instituudi (Genf) president   ...

PDF 1

Kataloonia rahvahääletus

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 14

oktoober, 2014

 Kuigi šoti iseseisvuslased kaotasid, referendumi õnnestunud korraldus ja eeskujulik näide demokraatia toimimisest innustab teisi. Pealegi, rahvahääletuse tagajärjena lubas Suurbritannia valitsus veelgi ulatuslikumat autonoomiat. Järgmine tuleproov toimub Barcelonas, kus katalaanid nõuavad, et Hispaania lubaks neile sama õiguse hääletada nii nagu London andis šotlastele. Kataloonia valitsus on kuulutanud välja rahvahääletuse iseseisvuse küsimuses 9. novembriks 2014.a. ...

PDF 0

Lääne mittetunnustamispoliitika: Balti riikide õppetund Ukrainale?

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 13

september, 2014

Vastavalt nn Stimsoni ehk mittetunnustamispoliitika doktriinile ei tunnustanud USA Eesti, Läti ja Leedu inkorporeerimist Nõukogude Liitu 1940.-1991.a. Enamik teisi lääneriike ei tunnustanud samuti Balti riikide annekteerimist de jure, kuigi osad siiski tunnustasid seda de facto. Tegemist oli pretsedenditu juhtumiga rahvusvaheliste suhete ja õiguse ajaloos, sest viiskümmend aastat on ikkagi päris pikk aeg. Vaatamata debattidele, ajutistele tagasilöökidele (näiteks Austraalias 1974.-1975.a) ning k ...

PDF 0

Post-imperiaalne paradigma

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 12

juuni, 2014

Ukrainas kestab vastasseis keskvõimu ja separatistlike jõudude vahel, mis ohustab riigi territoriaalset terviklikkust. Otsene oht suveräänsusele on taandunud, kuid korra tõusnuna ta vaevalt ettenähtavas tulevikus Ukraina võimude ja viimaste toetajate mentaalselt ekraanilt jäljetult kaob. Iraagis on Iraagi ja Levandi Islamiriik (ISIS) vallutanud suure osa riigi põhjapoolsest territooriumist ning koos Süürias kontrollitavate aladega välja kuulutanud eponüümse kalifaadi ehk Islamiriigi (inglise kee ...

PDF 0

Julgeolekunõukogu avatumaks – töömeetodid ja nende mõju

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 11

mai, 2014

Julgeolekunõukogu avatumaks - töömeetodid ja nende mõju. Külalisautor: Margus Kolga, Eesti Vabariigi suursaadik ÜRO juures ...

PDF 0

Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja poliitilised tõmbetuuled

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 10

aprill, 2014

Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja poliitilised tõmbetuuled. Külalisautor: Tiina Intelmann, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee president 2011 - 2014 ...

PDF 0

Eesti Arktika-strateegia

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 9

märts, 2014

Kui Eesti otsustab taotleda liitumist Arktika Nõukoguga alalise vaatlejana, on sellise sammu esmaseks eelduseks riikliku Arktika-strateegia väljatöötamine. Eesti Arktika-strateegia ei ole vajalik mitte üksnes sellepärast, et sarnased strateegiad on olemas kõigil polaarjoone taha ulatuva territooriumiga riikidel ning enamusel seni vaatlejastaatuse saanud riikidel. Strateegia on vajalik ühtaegu nii vastava sisemise töö fokusseerimiseks ja organiseerimiseks kui väliseks selgitustööks. Suured riigid ...

PDF 0

The Outlook for Baltic Sea Regional Cooperation

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 8

veebruar, 2014

 Baltic Sea regional cooperation, be it in the narrowest sense – the "3B", Estonia, Latvia and Lithuania - or in its broadest meaning - all the littoral countries plus Iceland - is something everyone agrees is vital, but genuinely excites few. Nevertheless, for Estonia there is a heightened interest – the government has proclaimed 2014 as the "Year of the Baltic Sea" since by a quirk of the rotating diplomatic calendar Estonia is chairing several Baltic Sea region institutions simultaneously.  ...

PDF 0

Eesti huvid ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena: ajalooline mõõde

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 7

jaanuar, 2014

 Milline sügavam mõte oleks Eestil kandideerida ÜRO Julgeolekunõukogu (JN) mitte-alaliseks liikmeks aastateks 2020-2021? See dilemma on jõudnud tekitada vastakaid arvamusi mõnede Eesti juhtivate poliitikute seas. Käesoleva EVI mõttepaberi eesmärk on vaagida pro ja contra argumente selles küsimuses. ...

PDF 0