Trans Pacific Partnershipi (TPP) mõjudest ja Hiina valikutest

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 25

november, 2015

Trans Pacific Partnershipile (TPP) panid 2000ndate aastate esimesel poolel aluse Brunei, Uus Meremaa, Tšiili ning Singapur majanduskeskkonna liberaliseerimise eesmärgil. 2008. aastal liitus partnerluse läbirääkimistega USA ning järgnevatel aastatel laienes osalejate ring kuni 12ni. USA võttis liitumisega juhtrolli ja seetõttu muutusid ka TPP fookus ja standardid ning laialt on levinud arvamus, et Hiina on sellest ringist välja jäänud poliitilistel põhjustel. Kuigi TPP detaile ei ole tänaseni ava ...

PDF 0

Venemaa ja Süüria

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 24

oktoober, 2015

Käesolev mõttepaber proovib anda sissevaate Venemaa Föderatsiooni rollile Süüria kodusõjas ning laiemalt regionaalses huvide kokkupõrkes. ...

PDF 0

Kasvav sõltuvus Euroopa ja Hiina vahel võib luua uusi võimalusi

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 23

september, 2015

Peale 2008. aasta finantskriisi on Hiinast pärinevad investeeringud Euroopasse suurenenud ning kahepoolne sõltuvus kasvanud. 2000ndate aastate keskpaigast alates on Hiina firmade olmetu aastane investeeringute maht Euroopasse jõudnud 14 miljardi euroni aastal 2014 ning arvestades tihedamat läbikäimist mitmel tasandil, on oodata investeeringute kasvu jätkumist. Samal perioodil viis Hiina Euroopas läbi üle võtmisi ning greenfield projekte rohkem kui 45 miljardi euro väärtuses ning erinevalt varase ...

PDF 0

Hiina „pehme jõud“ehk võime võita südameid

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 22

juuni, 2015

Pärast seda, kui Joseph Nye defineeris 1990ndal aastal oma raamatus „Bound to Lead“ termini „pehme jõud“ või soft power, on see kaasa toonud laialdast arutelu akadeemilistes töödes, poliitilistes diskussioonides ning rahvusvahelises meedias. „Pehme jõud“ tähendas algselt riigi võimet saavutada oma eesmärke läbi atraktiivsuse, mitte sõjalise jõu, hirmutamise või rahaliste vahendite kaudu. Pehme jõu allikad on kultuur, ideoloogia, väärtused ja institutsioonid.1 Ressurssideks on definitsiooni laien ...

PDF 0

Why Narva is not next

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 21

mai, 2015

Since the annexation of Crimea, the question of whether "Narva is next?" has been on analysts' lips. The international media has descended on Narva to ask whether "little green men" could suddenly appear there. A border town 150 km from St. Petersburg with an overwhelmingly Russian-speaking population, Narva is a symbol for the larger Baltic question and the future of NATO. A chorus of prominent analysts and public figures, including the former NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen, have ...

PDF 0

Valgevene arengud Ukraina kriisi taustal

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 20

aprill, 2015

Ukraina sündmuste tõttu on toimumas märkimisväärseid muudatusi ka naaberriigis – Valgevene püüab muutunud väliskeskkonna tingimustes muuta ka sisepoliitikat, kuid see võib endaga kaasa tuua täiesti uusi ohustsenaariume. Valgevene pikaajaline president Aleksandr Lukašenko on saanud „Euroopa viimasest diktaatorist“ täiesti aktsepteeritavaks poliitikuks. Ilma sisuliselt midagi muutmata oma riigi sisepoliitikas, on ta välispoliitiliselt muutunud Lääne liidrite jaoks mitte lihtsalt nö käesurutavaks, ...

PDF 0

Ukraine from the Chinese perspective – from cautiousness to pragmatism

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 19

märts, 2015

The aim of this paper is to give an overview of opinions on the ongoing crisis in Ukraine, from the Chinese perspective. I have considered in my research the official statements from the government, articles from state media, views of columnists, think tanks and, to some extent, the general public. Due to the ever-changing nature of the crisis in Ukraine, these positions have evolved from descriptive to discussions regarding China's involvement in the situation and whether or not it would be wis ...

PDF 0

Kõrvaltpilk Eesti välispoliitika Aasia-suunale

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 19

märts, 2015

Estonia and Asia: Proposal for a Strategic Framework in the 21st Century. Autor:  Sami Honkasalo. Sami Honkasalo on laialdase Aasias õppimise ja töötamise kogemusega Soome välispoliitika ekspert, kes koostas 2014.a lõpus ja 2015.a alguses Eesti Välispoliitika Instituudi tellimusel uurimistöö Eesti Aasia-poliitika kohta. ...

PDF 0

Gruusia ja Moldova: võimalikud ohustsenaariumid

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 18

veebruar, 2015

2015.a alanud Läti EL eesistumisperioodi üheks kulminatsioonihetkeks saab olema Idapartnerlus-teemaline tippkohtumine, Riia Summit 2015. Sellel peaks seniste plaanide kohaselt liikuma sammukese edasi partnerluspoliitika kaks sihtriiki – Gruusia ja Moldova. Kõigil osapooltel on aga väga värskelt ja valusalt meeles, missugune sündmuste ahel sai alguse seoses Vilniuse analoogse tippkohtumisega 2014.a tookordses nö sihtriigis ehk Ukrainas. Mõistagi võib alati vaielda, kas ja kuivõrd Ukraina sündmuse ...

PDF 0

Võimalikest arengutest Balti riikide gaasiturgudel

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 17

jaanuar, 2015

Võimalikest arengutest Balti riikide gaasiturgudel. Külalisautor: Andres Mäe ...

PDF 0