Kagu-Aasias kasvab juba 50 aastat omanäoline piirkondlik majandusühendus

2017. aastal tähistavad Euroopa Liit (EL) ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN)[1] kolme suurt aastapäeva: möödub 60 aastat Rooma lepingust, millega asutati tänase ELi eelkäija Euroopa Majandusühendus, 50 aastat ASEANi loomisest, ning 40 aastat nende kahe partnerlussuhete ametlikust algusest.[2] Sel aastal istub ASEANi ja seega ka Kagu-Aasia olulisima kaitse- ja julgeolekualase koostöö foorumi, Ida-Aasia tippkohtumise (EAS)[3] eesotsas Filipiinid, Kagu-Aasia kaitsekoostöö raamistikku ELi kaasamise truu toetaja – seda vähemalt kuni President Rodrigo Duterte võimuletulekuni ja ELi arengutoetustele keelumärgi näitamiseni.[4] Eesistuja toetuse, mitmete aastapäevade ja väsimatu diplomaatilise survestamise tulemusena materialiseerus juulis lõpuks ELi pikaaegne soov – Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk sai kutse osaleda EASi tippkohtumisel novembris Filipiinide külalisena.[5]

Jäta oma kommentaar

*