Donald Trumpi esimene aasta

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber no. 45

november, 2017

2017. aasta novembri algul möödus president Donald Trumpi valimisvõidust USA presidendivalimistel esimene aasta. President Trumpi valimisplatvorm lubas radikaalseid muudatusi selles, kuidas USA-s poliitikat tehakse. Nüüd, aasta hiljem, on õige aeg küsida, kui palju sellest, mida Trump lubas, on teostunud ja kui palju mitte. ...

PDF 0

Kagu-Aasias kasvab juba 50 aastat omanäoline piirkondlik majandusühendus

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber no. 44

september, 2017

2017. aastal tähistavad Euroopa Liit (EL) ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN)[1] kolme suurt aastapäeva: möödub 60 aastat Rooma lepingust, millega asutati tänase ELi eelkäija Euroopa Majandusühendus, 50 aastat ASEANi loomisest, ning 40 aastat nende kahe partnerlussuhete ametlikust algusest.[2] Sel aastal istub ASEANi ja seega ka Kagu-Aasia olulisima kaitse- ja julgeolekualase koostöö foorumi, Ida-Aasia tippkohtumise (EAS)[3] eesotsas Filipiinid, Kagu-Aasia kaitsekoostöö raamistikku ELi ka ...

PDF 0

Euroopa Liit kui normeloov võim mõjutamas Venemaad konfliktis Ukrainaga?

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber no. 43

august, 2017

Käesoleva mõttepaberi eesmärk ongi analüüsida seda, kui järjepidev on EL olnud oma rahvusvahelises kuvandis normide looja ja edasikandjana Ukraina konflikti vältel. Täpsemalt analüüsitakse mõttepaberis seda, kas on üldse põhjust pidada Euroopa Liitu normatiivseks jõuks ning kuidas on liit omaenda „normidest“ kinni pidanud ning neid levitanud Ukraina konflikti vältel. ...

PDF 0

Transatlantiliste suhete seisust ja arenguvõimalustest

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 42

juuni, 2017

Eesti jaoks on transatlantiliste suhete püsimine toimivate ja tõhusatena seotud otseselt riigi julgeoleku tagamisega. Seetõttu on oluline analüüsida, kuidas need transatlantilised suhted on lähiajal kujunenud ja mis ootab meid ees tulevikus. Mõistmaks, milliseks kujunevad transatlantilised suhted järgmise nelja aasta jooksul, on vaja vaadata, mis seisus olid transatlantilised suhted Barack Obama ametiaja lõpuks, vaadata, milline oli Donald Trumpi esialgne retoorika transatlantiliste suhete osas ...

PDF 0

Kanada – uus panustaja Läänemere regiooni julgeolekusse

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber no. 41

mai, 2017

Kuigi Torontos asub kõige märkimisväärsem väliseesti kogukond, figureerib Kanada harva Eesti avalikus arutelus ning Balti riigid pole Kanadas eriti nähtavad. Olukord on hiljuti positiivselt muutunud. Kevadel saabus Lätti Kanada väeüksus, mis on NATO liitlaste suurendatud kohaloleku lahingugrupi raampataljon. Kuna meie teadmised Kanada välis- ja julgeolekupoliitikast on piiratud, püüab käesolev mõttepaber anda selle kohta ülevaate. ...

PDF 0

Rahvusvahelise õiguse element hübriid sõjapidamises

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber no. 40

mai, 2017

Palju on vaieldud Venemaa hübriid, mittelineaarse või uue põlvkonna sõjapidamise olemuse üle. Mis see endast kujutab? Kas see on üldse uus nähtus? Kui jah, siis mis on uudset? Kuidas selle vastu võidelda? Hübriid sõjapidamist (hybrid warfare) on püütud korduvalt lahti mõtestada, hõlmates vähem või rohkem elemente ja pannes rõhku erinevatele aspektidele. Lihtsustatult öeldes kombineeritakse hübriid sõjapidamises erinevad mittesõjalised meetmed (nt diplomaatilised, majanduslikud, poliitilised) tav ...

PDF 0

Valgevene: Venemaa varjust iseseisvaks riigiks

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber no. 39 Märts 2017

märts, 2017

2017.a märtsi jooksul üle kogu Valgene toimunud protestide laine kulmineerus kuu viimastel päevadel pealinna Minski tänavatel selline märuliga, mida polnud Valgevene pealinnas nähtud 2010.a presidendivalimistest saati. Kuna valimisi seekord toimumas polnud, siis tasub vaadata, mis on selle meie lähinaabruses toimuva eskalatsiooni taga. Valgevene olukorra mõtestamine on seda olulisem, et Venemaaga seni tihedates liitlassuhetes oleva riigi sees ja ümber toimub äärmiselt huvipakkuvaid arenguid, mil ...

PDF 0

Transatlantiliste suhete tulevikust Trumpi administratsiooni ajal

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 38

veebruar, 2017

20. jaanuaril 2017. aastal astus USAs ametisse uus president Donald Trump, kelle administratsioon on praeguseks moodustamisel. Osad ministrid on saanud juba senati heakskiidu ja osasid veel kinnitatakse ametisse. Samuti on administratsiooni konkreetsed poliitikasuunad alles paljus formuleerimisel. Sellele vaatamata võib juba alustavalt analüüsida, milline võiks olla transatlantiliste suhete tulevik eelseisva nelja aasta jooksul. Esiteks tuleb tõdeda, et vaatamata mitmetele välis- ja sisepoliitil ...

PDF 0

Venemaa uus-imperiaalsed mustrid suhetes naaberriikidega 2008-2016

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 37

jaanuar, 2017

...

PDF 0

NATO kui riigiehituslik element: Montenegro juhtum

Eesti Välispoliitika Instituudi mõttepaber nr 36

jaanuar, 2017

Riigiehitust võib vaadelda kui lõppematut protsessi, mille käigus eri etappidel erinevate eliitide poolt võetakse kasutusele nii sisemisi kui väliseid elemente. Montenegro riigiehituslikus protsessis on hetkel üks suuremaid veelahkmeid NATO-nimelise eksoskeleti kasutuselevõtmine. Selle otstarbekuse ja sobilikkuse üle kemplevad kohalikud eliidid ja veelgi enam (vähemalt ühe osa eliidi) taga seisvad välised osalejad. Ehkki Montenegro ajalugu ei alanud kaugeltki aastal 2006, loetakse ametlikult pra ...

PDF 0