53.veerandtund väliskommentaatoriga. Kristi Raik: Soome välispoliitika 2017/2018

Veerandtund väliskommentaatoriga. Kristi Raik: Soome välispoliitika 2017/2018. Saatejuht Karmo Tüür

Kristi Raik on Soome Välispoliitika Instituudi ekspert

– kuidas Soome välispoliitika aasta 2017 möödus, mis on see mis jääb pikas perpektiivis sõelale?

– kuidas sündis otsus liituda PESCO’ga, kas siin võib olla argumendiks et see on peaaegu-nagu-NATO-aseaine?

– kas ja kuivõrd peegelduvad Soomes Euroopa eri nurkades vastu kaikuv soov loobuda EL ühisest migratsioonipoliitikast?

– mis saab olema Soome peamine välispoliitiline ülesanne nii 2018.a kui nt viie aasta perspektiivis?

pilt võetud siit

add a comment...

*