Üle-Euroopaline uuring: „Future Shape of Europe: How the EU can bend without breaking“

14. märtsil Brüsselis toimunud ümarlaual „The Future of European Security“, tutvustati EL liikmesriikides läbi viidud ulatuslikku uuringut „ECFR Flash Scorecard on the future of Europe“, mille peamise tähelepanu all oli muutuv julgeolekuolukord Euroopas ja selle tunnetamine liikmesriikide poliitika kujundajate poolt.

Uuring põhines enam kui sajal struktureeritud intervjuul, mis viidi läbi ametnike ja valdkondlike ekspertidega ning selle peamiseks küsimuseks oli, kuidas suhtuvad poliitika kujundajad ja arvamusliidrid paindlikuma ja sügavama integratsiooni arendamisesse julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonnas.

Eesti poolsed intervjuud ja andmete töötluse viis läbi Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija Viljar Veebel

———–

Uuring on alla-laetav siit

 

 

 

add a comment...

*