The Transatlantic Meaning of Donald Trump. A US-EU Power Audit

Ilmus uuring „The Transatlantic Meaning of Donald Trump. A US-EU Power Audit“

Euroopa Välispoliitika Nõukogu vedamisel on ilmud liikmesriikide ja Euroopa Liidu USA suhteid analüüsiv uuring, mille andmekorjes ja analüüsis osalesid Eesti Välispoliitika Instituudi teadurid Viljar Veebel ja Aap Neljas. Täistekst on leitav aadressilt http://www.ecfr.eu/publications/summary/the_transatlantic_meaning_of_donald_trump_a_us_eu_power_audit7229

add a comment...

*