Gazpromi uued kohustused Euroopa Liidus

Andres Mäe, EVI blogi jaoks

Euroopa Komisjon avas 13.03.2017 kommenteerimiseks Gazpromi ettepanekud, mis Venemaa maagaasi ekspordimonopol esitas 2016. a. sügisel Euroopa Komisjonile. Nende kohaselt võtab Gazprom endale rea kohustusi Euroopa Liidus, et lõpetada 2012. aasta sügisel ettevõtte vastu algatatud juurdlus turureeglite rikkumise asjus.

Gazprom kohustub tühistama tarnelepetes maagaasi edasimüügi piirangud Kesk- ja Ida Euroopa (KIE) riikides, korrigeerima maagaasi hinda Poolas ja Baltimaades, kui see peaks erinema maagaasi hinnast Lääne Euroopas, ja loobub juurdepääsupiirangutest gaasitaristule kolmandate turuosaliste suhtes.

Euroopa Komisjon lubab muuta need kohustused õiguslikult siduvaks ja karistada Gazpromi trahviga, mis võib küündida kuni 10% ettevõtte kogukäibest. 2015. a. oli Gazpromi käive ca 100 miljardit USD.

Mõned kommentaarid.

Maagaasi edasimüüki piiravad klauslid peaksid ammu olema kõrvaldatud kõikidest maagaasi tarnelepetest Euroopa Liidus. Viimati tegeles Brüssel selliste küsimustega tosin aastat tagasi, kui Euroopa Komisjoni nõudel eemaldati edasimüüki piirav klausel Gazpromi ja ENI leppest 2003. a.[1] ning Gazpromi ja OMV leppest 2005. a.[2]

Sama kehtib ka Gazpromi lubadusega loobuda turuliidri domineerivast positsioonist tulenevaist nõudeist gaasitaristu kasutamisele, mis sisuliselt tähendas tõkkeid kolmandate turuosalistele. Selleski küsimuses on Euroopa Komisjon varem karistanud mitmeid Euroopa energiafirmasid[3] gaasidirektiivi ning turureeglite rikkumiste eest.

Gazprom käitub kärneriks kippuva kitsena võttes kohustuse lisada tarneleppeisse klausel, mis lubab maagaasi ostjal algatada hinna muutmise, kui kokkulepitu peaks erinema standardiks valitud maagaasi hinnast mõnel Lääne Euroopa turul. Siin on tähelepanu vääriv asjaolu, et standardhinna valib Gazprom[4]. Viimasele ei tohiks anda vaba voli talle sobiva hinna valimisel.

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1345_en.htm

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-195_en.htm

[3] http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/14062005_decision_en.pdf; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-490_en.htm; http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-07-186_en.htm; http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-07-187_en.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-328_en.htm; http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39317.

[4] “Gazprom will introduce competitive benchmarks,” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_en.htm

pilt võetud siit

add a comment...

*