Donald Tuski (taas)valimine Euroopa Liidu Nõukogu presidendiks ja sellega kaasnenud Poola draama

Viljar Veebel, 10. märts Aktuaalne kaamera

http://uudised.err.ee/v/valismaa/e5ef26bc-bb94-4d6c-aa34-2ebdabdbdddf/viljar-veebel-poola-peaminister-voib-kasutada-vastandumist-el-ile-enda-populaarsuse-kasvatamiseks

Kahes vaatuses toimunud tüli on kahtlemata suurema kaaluga, kui esmapilgul paistab, seda nii institutsionaalsete pretsedentide tõttu, kui ka liikmesriikide arusaamade osas, mida solidaarne ühisotsustamine ja üksteise väärikus tähendavad. Meie kui liikmesriigi jaoks on oluline eristada tüli põhjustanud maotut Poola poliitikute käitumist fundamentaalsetest pretsedentidest mida ühise otsustamise protseduuri osas tehti.

Küsimus ei olegi niivõrd õiguslikus nüansis, kas antud ameti täitmiseks on vaja ühehäälsust või konsensust või piisab kvalifitseeritud häälteenamusest. Traditsioon on et kõik liikmesriigid esitavad omapoolse kandidaadi ja siis valitakse nende hulgast. Poola peaminister on vaidlustanud Tuski kandideerimise, mitte hääletamise kui sellise. Küsimus ei olnud ka Poola valitsuse kandidaadi ebasobivuses, vaid selles, kas keegi peale Poola saab poolakat esitada. Viimane oluline küsimus on et kui sarnane juhtum kordub näiteks  Prantsusmaa või Saksamaa esindajaga ka siis oleks lahendus sama.

Ja kuigi pole ühehäälsusnõuet on olnud traditsiooniks et valitakse kandidaat, kelle vastu keegi otseselt ei ole.  Küsimus on laiemas poolsajandi pikkuses kokkuleppes alates Luxemburgi kompromissist, et EL-s liikmesriikide ja liidu ühishuve ei vastandata.  Ehk teisisõnu, olulisemad ametikohad valitakse küll ühiselt aga nende kandidaatide hulgast kelle valitsused on üles seadnud: see peaks tagama et valitud kandidaadil on ühtaegu hea läbisaamine oma valitsuse ja EL institutsioonidega.

Solidaarsust kahjustav tegu on siiski juba tehtud ja tehtud on ka Poola valitsuse vastutegu, mille raames keelduti liitumast Ülemkogu kokkuvõtvate järeldustega. Seega on toimunud kaks Euroopa integratsioonile ohtlikku pretsendenti järjepanu. Jah, Poola valitsuse soov Tuski blokeerida oli väiklane ja teiste riigipeade soov demonstreerida, et väiklus ei ole Euroopalik väärtus oli arusaadav, aga samas olles kord sellele teele läinud võime me avastada, et hakkame ka tulevikus kuulma mõne riigi ignoreerimisest küsimuses kus varasemalt valitses kokkulepe otsida konsensust. Ja ühel päeval võib see tabada ka meie esindajat.

Teine negatiivne asjaolu on, et ilma sisulise põhjuseta on Poola valitsuse vastandumine EL-ga hoogsalt liikuma lükatud. Euroopa liidrid võivad end tunda antud etapil võitjana, aga Poola valitsus ei saa oma mandaati neilt, vaid kodumaistelt valijatelt ja antud Poola valitsus pigem euroskeptilistelt valijatelt. Toimunu järel Euroopameelse kahetsusega vaevalt hääli juurde loota on, küll aga võiks oma valijatele meeldida selge ja resoluutse tüli suuremaks ajamisega, mis kõige õnnetumal asjaolude arengul võib lõppeda EL lahkumise alase referendumiga. Algas ju ka Brexiti saaga õige väikesest erimeelsusest, mis aga sündmuste arenemise käigus aina paisusid, pealegi ei peaks Poola olema pretsedendi looja vaid britid on juba ees. Seega võiks D.Tusk ja J.C. Juncker nüüd näha eelmisest korrast enam vaeva, et Euroopa idee suure võidu tulemuseks poleks veel üks lahkuv liikmesriik. Euroopa Liit on olnud sedavõrd püsiv ja edukas just oskuse tõttu liikmesriikide ja ühishuve kombineerida ja tasakaalus hoida ja kui me soovime seda edukust säilitada siis tuleb säilitada ka tasakaal. Kardetavasti jagub Poola tüli ka Eesti eesistumise ajaks.

Kõrvalnüanssidest on huvitav asjaolu, et Ungari ja Orban ei liitunud mitte Poola valitsuse vaid Euroopa ühisleeriga. Eks neid kahtlejaid oli riigipeade hulgas veelgi, siiski õnnestus Komisjoni ja Tuski ühiskampaania Poola üksijätmisel oluliselt edukamalt kui Poola katse liitlasi leida.

Märkimist väärivad ka asjaolud et avalikult leidis mainimist Poola ei peaks netosaajana liiga palju eeldama vetoõiguse osas ja Poola poolt välja toodud vastuargumendid, et EL on Saksamaa kontrolli all. Tuski lubadus kaitsta Poola valitsust isolatsiooni vastu sisaldas ka üsna kõlava ähvarduse.

Huvi korral loe lisaks https://euobserver.com/institutional/137204 (samast on võetud ka pilt)

add a comment...

*