A lecture on Japanese diplomacy towards Russia, on 13 February

The Estonian Foreign Policy Institute organizes a lecture on Japanese diplomacy towards Russia by Mr Kunihiko Miyake, President of the Foreign Policy Institute, a private think-tank in Tokyo, Research Director for Foreign and National Security Affairs at Canon Institute for Global Studies and a Visiting Professor at Ritsumeikan University.…

»

EL-USA majandussuhete arutelu, 24. novembril

Eksperdid arutavad EL-USA majandussuhete seisu üle laiemalt, sh. Transatlantilise Kaubandus- ja Investeerimispartnerluse leppe (TTIP) läbirääkimiste protsessi käigu ja peatumise põhjuste üle, samuti kuidas Eesti tekkinud olukorras võiks käituda.

»