Mis seisus on EL täna? Kui ühtne või sisemistes vastuoludes ta on?

Viljar Veebel, uudis+

Suuremad kriisid Liidus on üle elatud, need näitasid, et ühtaegu on olulisi puuduseid aga teisalt näitas üleelamine, et Euroopa Liit toimib endiselt.. Nn „ületamatuid vastuolusid“ on EL-le lubatud ka varem aga siiani on neist pingutuse ja võimsa institutsionaalse aparaadiga ikkagi üle saadud. Selge on muidugi see, et mida rohkem erinevaid liikmesriike seda keerukam. Sobiv mudel liidule on üks, sobiv mudel komisjonile on teine, sobiv mudel Saksamaale on kolmas ja sobiv mudel väikeriikidele on neljas.

Reformiplaanid on nn vana korda tegemise osas on esialgu maha maetud, pigem räägitakse uutest algatustest, mis  tuju tõstaks.

Macron on juhtinud tähelepanu süsteemsetele vastuoludele liidu toimimises, mis ometigi on täna veel mugavad ja kasulikud nii Saksamaal, Itaalia ja tegelikult ka keskmisele Prantsuse talumehele. Printsiipide ja põhimõtete ümber vaatamine tähendaks ideed võta torud lahti olukorras, kus Euroopa Keskpanga dušisegistist veel sooja vett tuleb.

Idee oleks ühtsem eelarve, mis jagab rohkem laiali seda raha, mida sakslased ühisturu eeliseid kasutades rahvusvaheliselt turult kokku korjavad. Selle abil hoitaks ära tootmisefektiivsusest tulenev aina kasvav tulude lõhe Saksamaa/Hollandi ja võlgnikriikide vahel. Üldjoontes tähendaks see sakslastele jooksvalt vähem tulusid, aga ka seda et ootamatuid võlakriise enam ei puhke.

saadet saab järelkuulata siit

pit võetud siit

Jäta oma kommentaar

*