Iseseisvumis-soovidest Euroopas

Aap Neljas, Terevisioon

Arutelu all olid iseseisvust ja suuremat autonoomiat taotlevad regioonid Euroopas.

Esmaselt oli juttu Shotimaast ja Katalooniast. Kummaski piirkonnas toimusid 2014. aastal referendumid iseseisvuse asjus. Shotimaal jäid iseseisvuse pooldajad 55:45 häälte suhtega kaotajaks. Kuid seoses Brexitiga kus rahvahääletusel 62% shotlasi pooldas EL-i jäämist on Shotimaa parlament ja valitsus asunud soovima uut iseseisvusreferendumit. Shotimaa sooviks referendumit siis kui EL-st lahkumise tingimused selged, ÜK valitsus aga ei soovi lubada uut referendumit enne ÜK lahkumist EL-st. Kataloonias oli 2014 rahvaküsitlus nõuandev (osales kolmandik valijaid neist 80% pooldas iseseisvust) sellele vaatamata oli Hispaania Ülemkohus selle kui põhiseaduse vastase ära keelanud. Kataloonia endine juht Artur Mas mõisteti sel aastal ebaseadusliku küsitluse korraldamises süüdi ja sai kahe aastase avaliku esinemise keelu ja rahatrahvi. Sellele vaatmata soovib Kataloonia uus juhtkond uut rahvahääletust korraldada juba selle aasta sügisel.

Jutuks tulid ka teised Euroopa regioonid, kus tugevad poliitilised parteid on tõstnud iseseisvuse föderaalse riigikorralduse või suurema autonoomia saavutamise loosungi Baskimaa, Flandria, Põhja-Itaalia (Padaania) ja Transnistria.

——

saadet saab järelvaadata siit (38:00-45:30) ekraanitõmmis tehtud samast

Jäta oma kommentaar

*