Eesti 2019 - Informatsioone leht EVI kohta ning ei ole EVI ametlik leht!

EVI selgitab Eesti välispoliitilisi eesmärke ja tegevusi väljaspool Eestit.

Natuke EVI-st ja mis on EVI?

EVI Missioon

EVI on välispoliitikaga tegelev mõttekoda, mille eesmärk on kaasa aidata rahvusvaheliste suhete paremale ja sügavamale mõistmisele Eesti ühiskonnas, pöörates erilist tähelepanu Eesti rollile muutuvas maailmas. Selle sihi saavutamiseks pakub EVI foorumit pädevateks diskussioonideks, analüüsideks ja debattideks.

EVI toimib välispoliitika teabekeskusena aidates kaasa avaliku arvamuse kujundamisele ning rahvusvahelistest suhetest, globaalsetest arengutest ja probleemidest teadlikuma kodaniku kasvatamisele ja koolitamisele.

Lisaks globaalpoliitika parema mõistmise edendamisele pakub EVI uurimusi, mida saab kasutada välispoliitiliste otsuste langetamisel. Sel eesmärgil teeb EVI tihedat koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja uurimisinstituutidega Eestis ja välismaal.

EVI töötajate ülesandeiks on esineda rahvusvahelistel foorumidel, edastada ja vahendada kommentaare ajakirjandusele, suhelda pidevalt diplomaatilise korpuse, samuti teiste välispoliitika ja rahvusvaheliste suhete uurijatega nii kodu- kui ka välismaal, organiseerida loenguid, seminare ja konverentse. Samuti osalevad EVI analüütikud teiste rahvusvaheliste uurimisinstituutide projektides.

Lehe Toetaja:

Askfinancer-väikelaenud

 

 

Mõned Faktid EVI Kohta

EVI peamised uurimisvaldkonnad on järgmised:

  • Euroopa Liidu välis-ja julgeolekupoliitika
  • Euroopa Liidu naabruspoliitika ja arengukoostöö
  • Arengud Venemaal ja teistes SRÜ riikides
  • Euroopa Liidu tulevik, sh. föderalismi plaanid jm. võimalikud konstitutsioonilised muudatused
  • Eesti välispoliitka normatiivsed küsimused (rahvusvaheline õigus, inimõigused)
  • Läänemere regioon

EVI loodi 2000.a välisminister Toomas Hendrik Ilvese algatusel ning selle juhatuse esimeheks on alates 1. märtsist 2013.a Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor.

Lehe toetaja:

casinosenpai-online-kasiinod

Kus asub?

EVI asub meie info kohaselt Tallinnas.

On küsimusi või ideid kuidas lehte paremaks teha?

Võta meiega ühendust!